"Молодая гвардия": взгляд через 60 лет

Большое видится на расстоянье.

Сергей Есенин

Всякая истина, о которой умалчивают, 
становится ядовитой...

Фридрих Ницше


Розпорядження президента України

Про відзначення 60-ї річниці створення 
підпільної молодіжної організації "Молода гвардія" 

З метою вшанування пам'яті героїв-молодогвардійців, які загинули під час Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 років, їх подвигу і жертовності та на підтримку ініціативи виборчого блоку політичних партій "За єдину Україну", Луганської обласної державної адміністрації та Краснодонської міської ради:

1. Кабінету Міністрів України затвердити у двомісячний строк план заходів щодо підготовки та відзначення 60-ї річниці створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія", передбачивши, зокрема:

впорядкування пам'ятників, меморіалів та музейних експозицій на честь героїв-молодогвардійців;

організацію тематичних виставок, присвячених історії підпільної організації та подвигу 
молодогвардійців;

проведення акцій учнівської та студентської молоді, вечорів та конференцій, інших заходів у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах; організацію та проведення в Луганській області меморіальних заходів, присвячених цій даті.

2. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України забезпечити всебічне висвітлення а засобах масової інформації історії підпільної організації "Молода гвардія" та заходів, присвячених Ті Ювілею.

З. Кабінету Міністрів України, Луганській обласній державній адміністрації забезпечити фінансування заходів з підготовки та відзначення 60-ї річниці створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".

Президент України м. Киів
18 лютого 2002 року № 38/2002-рп
Л.Кучма

 

Постанова Верховної Ради України

Про відзначення 60-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації
 "Молода гвардія"

28 вересня 2002 року виповнюється 60 років з дня створення "Молодої гвардії" - однієї з найвідоміших молодіжних підпільних організацій антифашистського руху опору в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років.

Безсмерний приклад "Молодої гвардії" - взірець мужності, відданості молодих громадян своїй Батьківщині, принципам свободи, братерства, патріотизму та героїчної боротьби з чумою 20-го століття - фашизмом.

В умовах будівництва сучасної Української держави, загострення соціально-економічних і гуманітарних проблем та з метою створення потужного духовного підґрунтя майбутнього країни постає питання щодо посилення уваги до патріотичного виховання молоді, яке повинне базуватися на кращих прикладах, традиціях, історії нашої держави, одним із яскравих прикладів яких і є героїчна боротьба під час Великої Вітчизняної війни молодіжної підпільної організації "Молода гвардія".

Враховуючи непересічне значення героїчної боротьби підпільної молодіжної організації "Молода гвардія" у патріотичному вихованні багатьох поколінь наших громадян, сучасної молоді, наявність гострих молодіжних проблем сьогодення, відповідальність нашого суспільства за молоде покоління - майбутнє України, Верховна Рада України постановляє:

1. Підтримати ініціативу Кабінету Міністрів України про відзначення на державному рівні 60-річчя з дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".

2. Підтримати ініціативу Ленінської Комуністичної Спілки Молоді України стосовно щорічного відзначення дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".

3. Кабінету Міністрів України:

до 1 січня 2003 року розробити і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо посилення патріотичного виховання молоді на прикладах найкращих здобутків нашого народу, героїчної історії нашої Батьківщини; до 1 лютого 2003 року підготувати та запропонувати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про комплексну програму патріотичного виховання молоді України.

4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму.

Голова Верховної Ради України
В.Литвин
м. Київ, 12 вересня 2002 року. № 164 - IV

 

Размышления по поводу...

"Молодая гвардия" - это уже далекая история, а дискуссии о ней продолжаются по сегодняшний день. Кажется, ни одно событие Великой Отечественной войны, подобное краснодонскому, не подвергалось столь жестким разбирательствам и нападкам, как "Молодая гвардия". Что это? Феномен самого имени - "Молодая гвардия", которое невозможно опорочить ("гнется, да не ломится"), или миф коммунистической идеологии, которую теперь пытаются развенчать, а вместе с водой выплескивают и ребенка. Так ли, иначе, но "Молодая гвардия" по-прежнему остается в центре внимания.

Полемика, основанная на научных исследованиях и взвешенных выводах, несомненно, даст положительные результаты. А вот вред нанесен уже ощутимый. Объявив Александра Фадеева приверженцем прежней системы, к тому же вменив ему в вину прочие грехи, в частности, по поводу, якобы, не слишком высокого художественного мастерства, изучение его творчества, а значит и "Молодой гвардии", исключили из школьных программ. Иные "критики" поставили ему в упрек "неправдивое" изображение событий, что впоследствии будто бы привело к искажению исторических фактов в официальной историографии (?). "Критики" почему-то не учли, что писатель создавал не историю "Молодой гвардии", а художественное произведение, и его персонажи - это художественные образы.

Как бы то ни было, Фадеев и его творчество ушли в небытие, а вместе с ними исчез интерес к его знаменитым героям. Даже не интерес, а знания об их существовании.

И если ранее, еще два десятилетия тому назад, юные экскурсанты ехали в Краснодон целенаправленно, "по следам Фадеева", чтобы продолжить знакомство с героями его романа, то теперь большинство школьников попросту не знают своих предшественников-патриотов.

А ведь отрицать то, что БЫЛО, нельзя! Другое дело - продолжать исследования, изучать и сопоставлять архивные документы, доискиваться до истины во всех ее ипостасях.

Размышления по поводу того, к чему же мы, "Иваны, не помнящие родства", пришли, одолевают многих наших современников: историков и социологов, политиков и журналистов, обыкновенных почитателей "Молодой гвардии". В дни празднования 60-летия краснодонского подполья им представилась возможность собраться вместе и поделиться мыслями о происходящем, о насущных проблемах воспитания патриотических чувств у молодого поколения. Встреча состоялась в музее "Молодая гвардия" на Международной научно-практической конференции, в работе которой приняли участие ученые, сотрудники музеев и архивов, преподаватели вузов, техникумов, школ Киева, Харькова, Донецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Луганска и Краснодона. О чем же говорили эти увлеченные, неравнодушные люди, специалисты своего дела, посвятившие жизнь и творчество работе с молодежью, созиданию во имя добра и торжества высокой нравственности?

Все единодушны в том, что "Молодая гвардия" - это неотъемлемая часть истории государства, высшее проявление ментальности украинского народа. Крайне обеспокоены нынешним негативным, а, возможно, просто недальновидным отношением к недавнему прошлому нашей Родины, ведь очернение исторических страниц и национальных героев могут привести к потере исторической памяти, разрыву связи между поколениями, к формированию эгоистического, потребительского отношения к обществу. Допустить подобное - значит совершить преступление перед будущим нации, подорвать корни самое ее существования.

Один из участников с болью сказал, что в результате такой политики современные 16 -19-летние могут так и не узнать, что такое "Великая Отечественная война", "Молодая гвардия", "героический подвиг", поэтому и не вспомнят, а может быть, не поймут, строк Степана Щипачева:

Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?

 

Участники конференции размышляют, предлагают...

В.А. ГРИЩЕНКО,
профессор, г. Луганск

Решение множества проблем в жизни страны во многом зависит от уровня сформированности гражданской позиции у подрастающего поколения, потребности в духовно-нравственном совершенствовании, уважения к историко-культурному наследию своего народа и всех народов Украины. В связи с этим приоритетными направлениями и составными частями образовательного процесса в новом столетии является гражданское, правовое, и особенно патриотическое воспитание подрастающего поколения.

60 лет прошло с того дня, когда над землей шахтерского города прозвучали звенящие от напряжения слова клятвы юных краснодонцев: "Я, вступая в ряды "Молодой гвардии", перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом своей родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь..." Это стало началом легенды, началом великого подвига. 60 раз покрывалась земля буйным весенним цветением, 60 раз укрывало ее золото опавшей листвы... Заросли травой противотанковые рвы, окопы, блиндажи - раны самой страшной войны века 20-го, ушедшего в историю. Но не затянулись, еще кровоточат разорванные этой войной раны старых солдат, ветеранов Второй мировой, всех, кого она задела своим безжалостным крылом. Живет в их душах священная память о каждой атаке, о расстрелянных мечтах, о не родившихся детях, о тех, кто не увидел победного салюта. И особенно остро всегда воспринимается гибель юных, молодых - надежды и будущего народа... Вот почему каждому из нас понятно щемящее чувство особой благодарности тем, кто своими сердцами, своими несбывшимися надеждами, недопетыми песнями, невысказанными чувствами, не прожитыми жизнями закрыли нас, сегодняшних, от кошмара войны.

Сегодня, 60 лет спустя, мы находимся на Краснодонской земле, которая помнит все: и первые шаги будущих героев по ней, и их тайные партизанские тропы, и ту, последнюю дорогу, уводящую их в бессмертие... Эта земля, ее боль, ее сегодняшняя вера в завтрашний день помогает нам помнить о них.

Ни десятилетия, ни столетия не властны над светлым, высоким, героическим. И об этом - слова в книге посетителей музея "Молодая гвардия": "В книге героев человечества есть страницы, вписанные молодогвардейцами".

У каждого народа есть свои святыни, сокровищницы вечного огня, примеры служения наивысшим ценностям - миру, свободе, человеческому братству. Жизнь, принесенная в жертву на алтарь служения Родине, - священна. Подвиг, совершенный во имя жизни грядущих поколений, - священен. Память о тех, кто совершил подобный подвиг, священна на века.

 

Н.И. ЗАЙЦЕВ,
писатель, лауреат Международных литературных премий, 
председатель Оргкомитета Всесоюзных Фадеевских чтений 
70-80-х годов, профессор, г. Донецк

По своему героическому характеру и трагическому содержанию "Молодая гвардия" наиболее ярко воплощает высшие духовные ценности и устремления народа к свободе и счастью. Оценка "Молодой гвардии" как самостоятельного и концентрированного выражения героического подвига советской молодежи в ходе Великой Отечественной войны всегда была в нашей науке серьезно обоснованной и принятой в обществе. Параллельно с ней во все годы шли разрабатывающие дополнения и дополнения общей картины антигитлеровской борьбы, выяснения инициативных направляющих действий со стороны партийного подполья, вскоре целиком погибшего от рук оккупантов, выявления новых фактов, помогающих объективно оценить реальную роль конкретных членов штаба "Молодой гвардии", окопомоподогвардейского окружения, а также рассмотрения многих других вопросов.

"Молодая гвардия" дает нам в качестве важнейших жизненных ориентиров понятия исторической правды, патриотизма, народности и высокой нравственной гуманности, которые позволяют прочертить историческую вертикаль народной героической памяти.

Следующими опорами национального духа являются канон, ритуал и легенда. Спустя более полувека после победы над фашизмом отчетливо видны нерядовые особенности молодогвардейских героев, ставящие их выше многих других сверстников в силу присущих этим героям отваги, ясности продуманных действий, мужества и таланта, сердечной дружбы и коллективной организованности, так прекрасно понятыми и воплощенными Фадеевым в его романе и другими писателями и поэтами, создавшими произведения о "Молодой гвардии".

В формирующем процессе значительна роль того психологического и эстетического канона, который был удачно задан еще в 40-е годы "Песней о краснодонцах" В.П. Соловьева-Седого на слова С. Острового: "Это было в Краснодоне...". Прозвучавший в ней мотив "силы подвига святого" проходит с тех пор красной нитью в поэзии о "Молодой гвардии". За полвека в литературе сложилась богатая плеяда "молодогвардейских" поэтов, среди которых видное место заняли земляки-донбассовцы Владимир Сосюра, Николай Упеник, Павел Беспощадный, Степан Бугорков, Виктор Шутов, Николай Рыбалко, Ольга Холошенко, Евгений Леткж, Григорий Кривда, Геннадий Кирсанов, Анатолий Никитенко... Наряду с поэтическими формами этического и лирического звучания проявила свои гражданственные качества актуальная и смелая публицистика Кима Иванцова, Кима Костенко, Ивана Жукова, Елены Лаврентьевой, благодаря которым удалось отстоять незапятнанность героев "Молодой гвардии", правдивый и чистый свет их подвига... Этого единого и широкого краснодонского подвиговедческого пространства не разорвать никакими кордонами и таможнями, пока жива связующая нить поколений, воспитанных молодогвардейским духом, его высоким бескорыстным героизмом и осознанием нашего общего долга перед ним...

Характеризуя нынешний период, мы видим, что крупные достижения Фадеевских чтений и Молодогвардейских конференций 60-80-х годов сменились в 90-е годы временным, надеюсь, эпизодическим отступлением, сдачей объектов воспитания в аренду тем, кто, как одноглазое чудовище, спит и видит, как у нас разрушают памятники защитникам родины, закрывают музеи боевой и трудовой славы, выбивают из сознания опоры патриотизма и героического характера. Особенно поражает нас сегодня безнравственные попытки украинских националистов разрушить духовную молодогвардейскую твердыню с помощью поистине черной магии с созданиями виртуальных двойников и тройников героев "Молодой гвардии"; и тут мы вновь, как в послевоенные годы, должны помнить суровую заповедь Ю.Фучика; "Люди, будьте бдительны".

Чтобы противостоять этому садизму, этому умопомрачению, нам нужны хорошие гуманитарные специалисты, соответствующие средства и правильная государственная политика. Нельзя мириться с тем, что такие предметы, как история, философия, эстетика, литература, русский язык и другие, преподаются обзорно, выборочно или по желанию, а по многим из них в школах и институтах уже давно нет экзаменов и зачетов! - так откуда же браться знаниям и культуре?.. Нам необходима реальная, практически работающая законодательно принятая концепция гражданственного патриотического воспитания созидателей, хранителей и защитников своего отечества. В ее создании необходимо опираться на прекрасный и героический пример "Молодой гвардии".

 

Н.К. ПЕТРОВА,
доктор исторических наук, г. Москва

Духовные ценности непреходящи, и каждое новое поколение должно об этом помнить. Великий философ Семен Людвигович Франк еще в августе 1917 года говорил:

"Мертвые молчат... Тихо истлевают они в своих безвестных могилах, равнодушные к шуму жизни и забытые среди него, И все же эта армия мертвецов есть великая - можно сказать, величайшая - политическая сипа всей нашей жизни, и от ее голоса зависит судьба живых, быть может, на много поколений... Они умерли и живут преображенными в народной душе. Там, в этой новой глубинной душе, они неразрывно слились с тем делом, с той верой, ради которых они погибли, их души внятно говорят об одном - о родине, о защите государства, о чести и достоинстве страны, красоте подвига и позоре предательства... Будем чтить тени мертвых в народной душе. А если мы уже разучились чтить их - будем, по крайней мере, помнить о них настолько, чтобы бояться их и считаться с ними".

Как эти мудрые слова злободневны сегодня!

 

Ю.М. ТЕПЛИЦКИЙ,
кандидат исторических наук, доцент, г. Луганск

В Библии особо подчеркивается:
"И умрете Вы
И будете подобны воде,
Вылитой на Землю.
Но одни будут подобны
Грязной воде,
Другие же - чистой".
Жизнь, как и смерть человека, - это высшее испытание его как личности... Человек может быть духовным Храмом, в котором воплощается прошлое, отображается настоящее, проступает будущее народа, его ментальность, а может быть капищем зла и мерзости.

Подвиг молодогвардейцев - это история святого, бескорыстного самопожертвования во имя народа, Земли, их народившей, во имя будущего человечества, над которым нависла фашистская чума.

Битва шла между квинтэссенцией мирового зла, воплотившегося в фашизме, и мировым добром, на защиту которого поднялись практически безоружные юноши и девушки. Против армад фашистских танков, против гестапо и абвера у них было одно лишь оружие - их чистая душа, незыблемая вера в правоту своего дела.

В их подвиге воплотилась ментальность тысячелетней истории Киевской Руси, украинского казачества, всего великого, необоримого украинского народа... "Раньше думай о Родине, а потом о себе".

 

В.П. МИНАЕВ,
г. Киев

Чтобы понять и оценить подвиг молодогвардейцев, необходимо пристально всмотреться в историческую даль того погибельного времени. В жаркое лето 42-го, как и в холодную зиму 41-го, Отечество оказалось в смертельной опасности. Через Краснодон спешили вырваться из вражеского "мешка" воинские части и беженцы с эвакуируемым хозяйством.

Оккупантов в городе встретили хлебом-солью. Могущество врага было настолько очевидным, что жителей привело в отчаяние неимоверное превосходство гитлеровского войска над отступившими частями Красной Армии. Сотни шкурников тут же пошли служить оккупантам, поклялись служить верной опорой Гитлеру. Так будущие подпольщики оказались в плотном окружении изменников Родины.

Молодогвардейцы не знали о спасительном приказе №227, известном как приказ Сталина "Ни шагу назад!", о сентябрьском приказе "О задачах партизанского движения". Они не слышали вдохновляющих слов журналистов и писателей, политруков и командиров. Напротив, их каждодневно угнетало предательство и покорность соотечественников. Но выше этого была ненависть к врагу, вера в нашу победу и любовь к матери-Родине. У них не было частного интереса - они не думали о славе, не рассчитывали на награды.

С началом пресловутой перестройки корчеватели памяти народа дружно облепили, как моллюски, "Молодую гвардию", чтобы утопить ее в океане лжи. Уже в первые дни независимости Украины объявился и автор давних сплетен о том, что Кошевой живет в Америке, - это американский подданный, бывший оуновец Е. Стахив, широко поддержанный лживыми "демократическими" СМИ. Он гордо заявил: "Я вызвал большую полемику через океан и, в конце концов, добился пересмотра целого дела "Молодой гвардии", который продолжается и поныне".

Войну против краснодонского подполья объявили для того, чтобы лишить "Молодую гвардию" энергии, которая способна укрепить у людей тот стержень, который не даст стать на колени, может повысить сопротивляемость натиску западных колонизаторов. Но долго еще будут прямым укором, тяжким упреком всем нам вот эти слова из песни молодогвардейцев в пьесе Анатолия Алексина: "Спасибо за память, потомки, спасибо за верность, потомки!.."

 

А.В. ЯКОВЕНКО,
г. Луганск

Социальные психологи считают, что каждый человек испытывает глубокую потребность в устойчивой системе взглядов. Это придает ему уверенности, чувства стабильности. Базисным основанием для этого в современном мире и являются исторические знания, которые способствуют тому, что индивид ощущает себя органической частью мира.

История дает примеры плохого и хорошего, помогает критически оценивать и одновременно оправдывать себя. В нашей исторической памяти не бывает пустот. Это только кажется, что человек, "отлученный" от исторического знания, пребывает во "внеисторическом пространстве". Пустоты сразу заполняются домыслами, слухами, обрывками информации, "чужой историей"...

Подвиг молодогвардейцев - это один из тех островков исторической памяти, который не должен попадать в зависимость от тех красок, которыми разрисовывают прошедшее, настоящее или будущее. Каждый народ свято охраняет подвиги своих героев, поддерживая историческое самоуважение. Иногда подобные подвижнические, самоотверженные подвиги специально изобретаются, чтобы поддерживать "дух нации". Нам ничего не надо придумывать, В нашей и далекой, и совсем близкой истории даже слишком много примеров подвижничества, самоотверженности, преданности высшим идеалам. Каждому из нас в нашей собственной судьбе есть на что опираться.

 

Е.М. КОВАЛЕНКО,
г. Ростов-на-Дону

Имя "Молодая гвардия" стало символом не только героизма юных краснодонцев, но и символом эпохи, достоянием общечеловеческой культуры. Почему это произошло? Здесь не может быть однозначного ответа, слишком многое сошлось воедино: и то, что они были первыми, и то, как они погибли, и прекрасный роман А. Фадеева, и то, что был создан и существует музей и мемориал героев. Но, может быть, тайна самого имени сыграла огромную роль в том, что эта трагическая история стала культурным символом нации. Любое имя, в том числе название организации, - это знак. Каждый знак имеет свой смысл, свое воздействие на человека и занимает свое место в ряду других таких же знаков. Знак "молодая гвардия" относится к сложным. Значение слов "молодая" и "гвардия" в словаре определены так: "молодой" - юный, "гвардия"- "отборные, лучшие войска". Первоначальное значение слова гвардия - "стража, охрана" - впервые появилось в 1698 году. Во времена Петра гвардейцы были опорой трона. Личное доверие царя, стремление к свободе и совершенствованию определило их как элитное воинское подразделение. Они играли огромную политическую роль на протяжении всей истории Российского государства.

"Молодая гвардия" была у Наполеона. Это были полки вольтижеров и тиральеров, за счет которых он в 1809 году увеличил численность пехоты своей Императорской гвардии, объявив призыв новобранцев в возрасте от 19 до 23 лет. Молодые люди должны быть физически крепкими, их поведение - безупречным, должны уметь читать, писать и считать.

Александр 1 по примеру Наполеона также учредил "молодую гвардию". Во время гражданской войны появилась красная гвардия - боевые отряды латышских стрелков, затем так стали именоваться боевые отряды рабочих, преданных делу революции. Белой гвардией называли себя офицеры, воевавшие против большевиков, по-видимому, подчеркивая тем самым, какую идею отстаивали они. Позднее белогвардейцами стали называть всех, кто воевал против Советской власти. Таким образом, гвардией назывались те, кто готов был отстаивать свои убеждения и идеалы с оружием в руках.

Давая своей организации это имя, юные подпольщики поставили себя э один ряд с лучшими защитниками Отечества - гвардейцами, подчеркнув свое желание нести личную ответственность за страну, защищать свои идеалы до конца.

Для нас смысл этого имени значит уже нечто иное - это символ мужества, чистоты, героизма молодых краснодонцев. Это имя стоит в ряду других знаков: Краснодон, Великая Отечественная война, Фадеев, музей "Молодая гвардия", патриотическое воспитание.

Останется ли "Молодая гвардия" этим символом, будет ли это имя будить в людях высокие чувства патриотизма и любви к Родине, во многом зависит от того, сумеем ли мы сохранить духовные и материальные памятники Краснодона, передать следующим поколениям то трепетное отношение к героям прошлого, которое есть сейчас у многих краснодонцев.

 

В.В. СНЕГИРЕВ,
г. Луганск

Спустя 60 лет не утихают споры историков о событиях 1942-1943 г, в Краснодоне. Все ли было так, как нам известно со школьной скамьи, со страниц книг и экранов кинотеатров, или действия "Молодой гвардии" были мифологизированы подобно русским богатырям из былин или подвигам Геракла. В памяти народной эти события были гипертрофированы, обросли "мифами" и "легендами", начало работать коллективное и бессознательное. Выстроим следующий событийный ряд: 

деятельность и мученическая гибель молодогвардейцев в 1943 году - реальные события для Краснодона на уровне вселенского катаклизма; пропаганда подвига молодогвардейцев, кристаллизация их лучших человеческих качеств: мужества, героизма, патриотизма становятся реальными для всего Советского Союза;

привлечение лучших, талантливейших деятелей искусства, культуры (А.Фадеев, Д. Шостакович, А. Герасимов); эмоциональное восприятие, идеалогизация уже не только подвига и его художественная интерпретация делают молодогвардейцев фигурами всемирно-исторического масштаба. Достоянием не только Краснодона, Луганска, Украины, но и всего человечества... Молодогвардейцы живут в сознательном и бессознательном своей самостоятельной жизнью. Дискуссии и неугасающий интерес, подстегивающийся различного рода "сенсациями", наглядное тому подтверждение.

 

Е.Г. СТЕПИНА,
г. Краснодон

...Идея жертвенности и искупления является духовной основой, главной характерной чертой не только романа, но реальной истории "Молодой гвардии", всей истории Великой Отечественной войны. Молодое послереволюционное поколение явилось той "молодой гвардией", что вынесла на своих плечах крест страданий предвоенных и военных лет. Во многих из них неосознанно жила идея искупительной жертвы за свое истерзанное отечество, за народ, отрекшийся от собственной души. Ни годы революционного мракобесия, ни воинствующее безбожие 20-х годов, когда рушились храмы, попирались святыни православия, ни ужас 30-х годов, когда Православная Церковь фактически была репрессирована, вычеркнута из жизни общества, - все это не смогло убить в народе "духовной традиции". Огромная искупительная жертва, которую принесли юные краснодонцы за свой народ, должна свести на нет все споры относительно того, кто был настоящим комиссаром "Молодой гвардии", существовала пи связь организации с большевистским подпольем, даже вопрос о предательстве должен уйти на второй план.

Факт героизма юных краснодонцев непреложен... И не нужно пытаться искусственно возродить интерес к "Молодой гвардии", создавая новую официальную версию её истории. Достаточно документального изложения фактов. Феномен подвига в том и состоит, что он притягателен для людей любого возраста и образа мыслей, способен напомнить о чувстве патриотизма, о любви к родине не как о пустых фразах, а как о чем-то живом и неистребимом.

 

В.Е. АНЦУПОВА,
руководитель музея школы-интерната №49 г. Санкт-Петербурга

В городе Санкт-Петербурге (поселок Стрельна) вот уже 30 лет работает школьный музей "Молодая гвардия". Хочу, чтобы каждый ученик в душе дал себе клятву и сказал: "Это я буду помнить героев "Молодой гвардии".

Это я смогу рассказать о них своим друзьям, будущим детям и внукам".

У молодежи на листовках было написано: "Прочти и передай товарищу!" Передай товарищу... Передай новому поколению то лучшее, что есть у твоего поколения. 30 лет выпускники выходят из стен нашей школы с бесценным багажом - знанием подвига героев "Молодой гвардии". В каждом выпуске были свои экскурсоводы, оставившие след в истории школьного музея, в душах младших школьников.

Что особенно хочется вспомнить? В апреле 1971 года впервые в нашу школу пришел В.И. Левашов. С этого дня он стал другом и наставником детей. Светлый, улыбчивый, добрый, он был очень внимателен к ребятам, всегда долго беседовал с ними, слушал, как они читают стихи, посвященные подвигу его друзей. Вручал комсомольские билеты, давал напутствие: "Быть такими, как молодогвардейцы".

Что это значит? Это значит любить Родину, заботиться о ней, стремиться быть полезными, защищать ее. А еще быть мужественными, трудолюбивыми. Впечатление осталось от первой встречи неизгладимое. В мае 1972 года в подарок школе ребята, уже выпускники, создали музей. С тех дней новые и новые поколения учеников узнавали о подвиге молодых героев Краснодона. Помнили напутствие Василия Ивановича.

Нужны ли эти качества нашим ученикам? Еще как нужны! Сейчас, в детстве, им приходится преодолевать боль, стойко переносить операции (а дети у нас больные), подбадривать друг друга, помогать в учебе. Встречи с В.И.Левашовым учили ребят быть надежными в дружбе, стремиться к цели.

 

Н.П. ПАШИНА,
доцент, г. Луганск

Воспитание патриотических чувств начинается с побуждения в юном человеке способности восхищаться красотой гражданского подвига. Ярким примером такого подвига является деятельность "Молодой гвардии".

Явные перекосы в попытках некоторых историков пересмотреть историю этой организации не умаляют их подвига. Правда о войне, выстраданная сегодня, не отменяет сделанного в те пламенные годы, она обогащает и развивает открытое раньше. Глубина сегодняшних познаний и общественная атмосфера наших дней позволяет объективнее разобраться в самой сути явлений, проникнуть в прошлое с большим поисковым результатом, обнаружить такие грани и связи, которые становятся очевидными только на расстоянии. Полемика вокруг "Молодой гвардии" - звенья единого процесса исследования жизни, исторически закономерные этапы постижения большой правды о войне. Формирование человека XXI века не может протекать без связи с общественным и духовным отсветом прошлого и, в частности, Великой Отечественной войны.

Сегодня необходимо отдать должное морально-нравственным ориентирам молодогвардейцев, которые любили свое Отечество и не пожалели за него жизни. На наш взгляд, возрождение областной премии имени "Молодой гвардии", отправка призывников в армию от центральной площади Краснодона, где установлен знаменитый памятник молодогвардейцам "Клятва", и другие акции - укрепит преемственность поколений, духовные и нравственные принципы молодежи Луганщины, будет способствовать воспитанию гражданской позиции и патриотизма в нашем обществе. 


 

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj